03

Thursday, December

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

CZYNNIK SPRZYJAJĄCY
 /  / CZYNNIK SPRZYJAJĄCY
CZYNNIK SPRZYJAJĄCY

CZYNNIK SPRZYJAJĄCY

CZYNNIK SPRZYJAJĄCY
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wiadomo, że czynnikiem sprzyjającym nowotworom gruczołu krokowego jest nikiel (Ni). Gdzie więc tkwi źródło kontaminacji niklem społeczności miejskiej? Kto wie, czy odpowiedzialni za zdrowie społeczne nie powinni poszukać czynników neutralizujących nikiel i próbować tą drogą realizować ekologiczną profilak­tykę raka sterczu. Może warto zasięgnąć opinii eks­pertów z dziedziny chemii bionieorganicznej. Wiado­mo bowiem, że antagonistą niklu jest mangan (Mn). Może należałoby ludność miast nasycać manganem, tak jak ludność Podkarpacia jodem w celach profi­laktyki chorób wypływających z jego niedoboru. Spo­rą ilość manganu zawiera sól wielicka. Podobnie jak tereny zagrożone rtęcią (Hg) należy nasycać selenem (Se), a zagrożone ołowiem (Pb) i cynkiem (Zn) — mag­nezem (Mg).Wydaje się, że obok rozwijanej profilaktyki nowo­tworów przez wczesne ich wykrywanie należałoby rozwijać nie mniej intensywnie ekologiczną profilak­tykę chorób nowotworowych. Dziś wiemy, że pożywienie, woda i powietrze są nośnikami czynników nowotworowych pochodzących z niszczonej i zatruwanej przez człowieka biosfery. Mamy przeto uzasadnione podstawy do przewidywa­nia, że człowiek jutra, świadom zasad egalitaryzmu społecznego i biologicznego, określających stan „su­mienia ekologicznego”, konsumować będzie żywność wzbogacaną w przeciwutleniacze, zmniejszając tym za­grożenie chorobą nowotworową.

About the author:

Related posts