19

Monday, April

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

CZYNNIK SPRZYJAJĄCY
 /  / CZYNNIK SPRZYJAJĄCY
CZYNNIK SPRZYJAJĄCY

CZYNNIK SPRZYJAJĄCY

Wiadomo, że czynnikiem sprzyjającym nowotworom gruczołu krokowego jest nikiel (Ni). Gdzie więc tkwi źródło kontaminacji niklem społeczności miejskiej? Kto wie, czy odpowiedzialni za zdrowie społeczne nie powinni poszukać czynników neutralizujących nikiel i próbować tą drogą realizować ekologiczną profilak­tykę raka sterczu. Może warto zasięgnąć opinii eks­pertów z dziedziny chemii bionieorganicznej. Wiado­mo bowiem, że antagonistą niklu jest mangan (Mn). Może należałoby ludność miast nasycać manganem, tak jak ludność Podkarpacia jodem w celach profi­laktyki chorób wypływających z jego niedoboru. Spo­rą ilość manganu zawiera sól wielicka. Podobnie jak tereny zagrożone rtęcią (Hg) należy nasycać selenem (Se), a zagrożone ołowiem (Pb) i cynkiem (Zn) — mag­nezem (Mg).Wydaje się, że obok rozwijanej profilaktyki nowo­tworów przez wczesne ich wykrywanie należałoby rozwijać nie mniej intensywnie ekologiczną profilak­tykę chorób nowotworowych. Dziś wiemy, że pożywienie, woda i powietrze są nośnikami czynników nowotworowych pochodzących z niszczonej i zatruwanej przez człowieka biosfery. Mamy przeto uzasadnione podstawy do przewidywa­nia, że człowiek jutra, świadom zasad egalitaryzmu społecznego i biologicznego, określających stan „su­mienia ekologicznego”, konsumować będzie żywność wzbogacaną w przeciwutleniacze, zmniejszając tym za­grożenie chorobą nowotworową.

About the author:

Related posts