07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

DECYDOWANIE O ZDROWIU
 /  / DECYDOWANIE O ZDROWIU
DECYDOWANIE O ZDROWIU

DECYDOWANIE O ZDROWIU

DECYDOWANIE O ZDROWIU
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Oczywiście, o zdrowiu decyduje właściwe odżywianie, bogate m.in. w witaminy C i E oraz w składniki mineralne, gdyż zwiększa potencjał antyoksydacyjny, a więc potencjał przeciwnowotworowy organizmu. Nitrozoaminy i nitrozozwiązki pochodzić mogą z gle­by, do której wprowadzono nadmiar nawozów azoto­wych, a także z emisji azotowych zakładów przemysło­wych oraz z mięsa peklowanego saletrą itd. Skoro w glebie zalegają nawozy, zwłaszcza azotowe, oraz środki owado- i chwastobójcze, mogą one przenikać do organizmu zwierząt z paszą, a z produktami zwie­rząt do naszych organizmów, wypaczając nowotworo- wo komórki somatyczne (prof. dr S. Juszkiewicz, prof. dr Alina Kabata-Pendias).Znane dziś powszechnie fizyczne, chemiczne i bio­logiczne czynniki nowotworotwórcze, tzw. karcinogeny, mają często właściwości powodujące uszkadzanie ko­mórek, jak i układu immunologicznego, co ułatwia wnikanie do organizmu wirusów onkogennych.Postęp nauki w ostatnich kilku latach, zwłaszcza z dziedziny elektroniki i nauki o polach magnetycz­nych, przyniósł płodną teorię, tzw. patologię wolno- rodnikową. Okazało się, że wolne rodniki rakotwór­czych czynników, które powstają w środowisku pod wpływem działalności człowieka, mogą być zneutrali­zowane przez tzw. antyoksydanty.Antyoksydanty zapobiegając odszczepianiu tlenu z nadtlenku wodoru, zawartego w organellach komór­kowych, działają ochronnie wobec czynników nowo- tworotwórczych. Są one zwane „zmiataczami” wolnych rodników.

About the author:

Related posts