07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

Język ukraiński
 /  / Język ukraiński
Język ukraiński

Język ukraiński

Język ukraiński
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Język ukraiński należy do grupy wschodniosłowiańskiej. Istnieje od niedawna w stosunku do pozostałych języków słowiańskich, jednak mówi nim 47 milionów ludzi. Problemem jest, że część mieszkańców Ukrainy posługuje się wyłącznie rosyjskim, nie uznając własnego języka narodowego, a nawet niepodległości państwa. Do zapisu stosuje się tu cyrylicę. Większość Polaków miałaby spore problemy z rozróżnieniem języka ukraińskiego i rosyjskiego, które brzmią dość podobnie. Sam ukraiński rozwija się bardzo prężnie, w czym dobitnie pomagają mu pisarze i poeci uznawani jeśli nie w całej Europie (do której słowiańscy twórcy trafiają bardzo rzadko), to w kręgu jej środka. Ślady najstarszych form można znaleźć już w XIII wieku, kiedy na tych terenach występowały przede wszystkim plemiona ruskie. Język literacki zaczął się kształtować w XIX wieku właśnie dzięki poecie, Tarasowi Szewczence. Stało się to bodźcem dla całego języka, który powoli zaczął się różnicować. Główną warstwą dla tego języka stał się dialekt z okolic Kijowa, jednym z najważniejszych na tym terenie. W związku z przynależnością do wschodniej grupy językowej w ukraińskim, podobnie jak w białoruskim i rosyjskim, zaszedł pełnogłos (?karowa? zamiast krowa). Z tymi też językami jest najbliżej spokrewniony. Lata dominacji politycznej i państwowej na tych terenach sprawiły, że ukraiński bardzo wiele przejął z rosyjskiego, ale można w nim odnaleźć również wiele z polskiego (długoletnia przynależność do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, z której jak głosi legenda Chmielnicki chciał uczynić trójnarodową jedność), zwłaszcza że część Ukrainy (jako Małopolska Wschodnia) przynależało do zaboru austriackiego. W ukraińskim widoczne są również wpływy niemieckiego i czeskiego, dlatego jest dość bliski grupie zachodniosłowiańskiej.

About the author:

Related posts