19

Monday, April

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

PIERWSZE EFEKTY
 /  / PIERWSZE EFEKTY
PIERWSZE EFEKTY

PIERWSZE EFEKTY

Otrzymane wyniki konfrontuje lekarz jutra, lekarz ekolog, z jonogramem i biochemicznym składem pły­nów i tkanek organizmu człowieka. Dalsze badania dotyczące wzorów kulturowych, które warunkują eko­logiczne sytuacje, uzupełniają socjolog, etnolog i inni specjaliści.Integrując wyniki badań tych wielu specjalistów dostrzega się różnice w geochemicznej strukturze Hel­sinek i Sofii, a znajdując odpowiedź na pytanie, w ja­kim zakresie styl życia Finów i Bułgarów różni się od siebie, możemy wspólnym wysiłkiem przyczynić się do profilaktyki zawałów.Pierwszym efektem tych integracyjnych badań była informacja dowodząca, że w Finlandii, zwłaszcza w Karelii, w przeciwieństwie do Bułgarii, woda pitna jest szczególnie miękka, zawiera mało biopierwiast­ków niezbędnych do prawidłowej przemiany materii, szczególnie w zakresie węglowodanów, np. magnezu (Mg), miedzi (Cu), chromu (Cr), selenu (Se), litu (Li) i innych, a sól stołowa jest pozbawiona mineralnych składników zawartych w wodzie morskiej. Przykład ten dowodzi, jak integracja- różnych dy­scyplin specjalistycznych może wytyczać perspektywy profilaktyki, której słuszność potwierdziło życie. By urzeczywistnić program ochrony zdrowia spo­łecznego jest nam, wychowankom tradycyjnych szkół lekarskich, potrzebna nowa filozofia, która wyprowa­dziłaby z impasu obecne formy kalekiej jeszcze pro­filaktyki.

About the author:

Related posts