02

Tuesday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

Prajęzyk ludzkości
 /  / Prajęzyk ludzkości
Prajęzyk ludzkości

Prajęzyk ludzkości

Prajęzyk ludzkości
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wraz z rozwojem badań nad językami świata naukowcy coraz częściej zaczęli zastanawiać się nad wspólnym korzeniem wszystkich języków świata. Jeżeli ludzie wywodzą się z Afryki, prawdopodobnie na samym początku wszyscy mówili tak samo. Dopiero potem doszło do zróżnicowania między poszczególnymi językami. Działo się to ze względu na stopniowe oddalanie się od siebie ? spotykano nowe obiekty, które należało nazywać. Stopniowo jedne struktury gramatyczne zastępowały inne, zmieniając się wraz z czasem, minimalizując pewne rdzenie lub je poszerzając, jak było wygodniej użytkownikom. Sam człowiek również się rozwijał, musiał więc nazywać nowe stany i emocje, tworzył więc nowe zwroty i wyrażenia językowe. Dziś niemożliwe jest odtworzenie wspólnego dla całej ludzkości prajęzyka, nazywanego także językiem Adamowym. Nie oznacza to, że takie prace się nie odbywają. Proto-Sapiens nie musiał wcale istnieć, to tylko hipoteza dobra jak każda inna. Równie prawdopodobne jest, że na samym początku występowało kilka prajęzyków. W Biblii można odnaleźć dwa podziały językowe ? pierwszy to historia związana z wieżą Babel, druga z synami Noego, od których miały się wziąć języki semickie, chamickie i jafetyckie (od Chama, Sema i Jafeta). W ciągu wieków wyobrażenie o pierwotnym języku człowieka zmieniało się. Przez pewien czas za taki uważano sanskryt, co oczywiście nie jest prawdą, a wynikało z odkrycia świętego języka Indii przez Zachodem. Mimo braku odnalezienia choćby pojedynczych form prajęzyka, trwają prace badawcze, porównuje się języki między sobą ? słowa, rdzenie, struktury gramatyczne, aby wyodrębnić cechy wspólne dla wszystkich. Jest to oczywiście niemożliwe, ale pogoń za marzeniem trwa.

About the author:

Related posts