07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI
 /  / PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI
PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI

PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI

PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zawarte są one w witaminie C i E oraz w mikroelementach, jak selen (Se), kobalt (Co) i za­pewne w innych jeszcze, dotąd nie znanych pierwia­stkach i ich kompleksach. Uczeni z prof. Richardem Doiłem na czele dowodzą, że choroby nowotworowe, uważane dotąd za nieule­czalne, są w blisko 80 proc. ekologicznie uwarunko­wane, a więc są dziełem samego człowieka. Jest więc prawdopodobne, że teoretycznie w tym samym odsetku może im przeciwdziałać człowiek, lecz tylko wówczas, gdy w krąg nauk zintegrowanych włączy się również nauki humanistyczne i etyczne. One bowiem jedynie wskazać mogą drogę do egalitaryzmu biologicznego i etycznego warunkującego profilaktykę, a więc za­pobieganie przedwczesnym zgonom z powodu chorób uważanych za nieuleczalne. Przeświadczenie o nieuleczalności niektórych cho­rób, zwłaszcza nowotworowych, jak gdyby poraziło „instynkt samozachowawczy gatunku Homo”. Leka­rze często przekonani są o swej bezradności w zapo­bieganiu i leczeniu nowotworów, oficjalna zaś nauka lekarska, oparta na neopozytywistycznej filozofii, wo­li raczej kontynuować stare, bezskuteczne metody, niż podjąć intelektualny i moralny wysiłek poszukiwa­nia przyczyn chorób dziś jeszcze uważanych za nie­uleczalne.Na horyzoncie zwalczania tych chorób pojawił się jednak promień nadziei. Coraz więcej dowodów do­starczanych przez różne pracownie świata przemawia za tym, że większość schorzeń nowotworowych jest dziełem człowieka, który przekształca w niewiedzy swoje naturalne środowisko w sposób nierozważny, wyzwalając choroby wiodące do przedwczesnych zgo­nów.

About the author:

Related posts