19

Saturday, September

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

Staże w instytucjach kultury
 /  / Staże w instytucjach kultury
Staże w instytucjach kultury

Staże w instytucjach kultury

Staże w instytucjach kultury
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Narodowe Centrum Kultury zaprasza studentów, artystów i humanistów, którzy chcą zdobyć praktykę zawodową do udziału w programie „Staże w instytucjach kultury”.

Dzięki stażowi uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury. Stażyści będą również pomagać pracownikom w realizacji bieżące zadania instytucji kultury. O staż moga ubiegać się studenci kierunków artystycznych i humanistycznych, artyści oraz humaniści. Konkurs przeznaczony jest także dla instytucji, które chciałyby przyjąć stażystę.

Nabór:  29 stycznia – 17 lutego 2019

DŁUGOŚĆ STAŻY:

 • Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.
 • Faktyczna długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć studentów w ciągu roku.
 • Stażyści nie otrzymają wynagrodzenia za udział w praktykach.
 • W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania stażyści samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania stażysty(ów).

PODSTAWOWE KRYTERIA NABORU STAŻYSTÓW:

 • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia,
 • średnia ocen ze studiów co najmniej 4,0,
 • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów,
 • wiek do 28 roku życia,
 • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi,
 • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

About the author:

Related posts