07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

UWARUNKOWANIA CHOROBY
 /  / UWARUNKOWANIA CHOROBY
UWARUNKOWANIA CHOROBY

UWARUNKOWANIA CHOROBY

UWARUNKOWANIA CHOROBY
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wiemy dziś, że obie te choroby uwarunkowane są dysfunkcją grasicy, któ­ra z kolei uzależniona jest od podaży jonu magnezo­wego. Obie mają charakter odczynu na wolnorodniko- we mechanizmy, a przyczyną ich jest niedobór okre­ślonych mikroelementów oraz makroelementów.Przewiduje się, że leki skuteczne w miażdżycy — m.in. i prostacyklina, naturalny hormon, który wes­pół z angielskimi uczonymi odkrył w 1976 roku prof. dr Ryszard Gryglewslii i wraz z doc. dr. Andrzejem Szczeklikiem po raz pierwszy zastosowali w 1979 ro­ku — okazać się winny również skuteczne w prolife­racjach układu limforetikularnego. Czyżby więc za­rysowywała się perspektywa leczenia ziarnicy złośli­wej i lymphoma?Ongiś zapotrzebowanie na składniki mineralne i wi­taminy pokrywały społeczeństwa naturalną solą ko­palną lub morską, zawartą także w razowym chlebie, otrębach, jarzynach i owocach bogatych równocześnie w witaminy i biopierwiastki. Potem nastał okres, w którym nie tylko ludzi, ale również i bydło pozba­wiono soli z makro- i mikroelementami. Nic dziwne­go, że wzrosła liczba białaczek u bydła zdanego na paszę otrzymywaną od człowieka. Obecnie mechanizmy profilaktycznego działania tych witamin i soli mineralnych wyjaśnia już stosun­kowo młoda dziedzina wiedzy — patologia wolnorod- nikowa. Roztacza ona racjonalne perspektywy profi­laktyki chorób nowotworowych przez przywrócenie naturalnej równowagi w środowisku przyrodniczym, a tym samym w łańcuchu pokarmowym człowieka.

About the author:

Related posts