02

Tuesday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

Wymiana studencka z DAAD
 /  / Wymiana studencka z DAAD
Wymiana studencka z DAAD

Wymiana studencka z DAAD

Wymiana studencka z DAAD
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Stosunkowo mało osób wie, że możliwe jest zainicjowanie wymiany studenckiej do krajów niemieckojęzycznych przy wsparciu Deutscher Akademischer Austauschdienst – instytucji która promuje mobilność studentów i wykładowców.

Warunki wymiany studenckiej

DAAD wspiera wyjazdy nie tylko na kursy letnie cieszące się dużym zainteresowaniem w naszym kraju, lecz również udziela potężnego wsparcia finansowego grupom studenckim, które chcą odwiedzić Niemcy. Program stypendialny DAAD służy nawiązywaniu kontaktów między polskim a niemieckim środowiskiem akademickim. Już dziś warto zapoznać się z wymogami, jakie DAAD stawia organizatorom takiej wyprawy.

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec mogą otrzymać grupy studentów od 10 do 15 osób (+ jeden nauczyciel akademicki). Wnioski na podróże do 1 marca należy składać w terminie do 1 listopada, na podróże do 1 czerwca do 1 lutego, a na te do 1 wrześnie do dnia 1 maja.

Podróż musi w pełni zorganizowana i przygotowana przez uczestników oraz trwać od siedmiu do dwunastu dni. W tym czasie należy odwiedzić co najmniej dwie różne miejscowości oraz odwiedzić niemieckie uczelnie, bądź firmy. Punkty programu muszą być uzgodnione razem z niemieckimi partnerami, których instytucje planuje się odwiedzić.

 Kwota stypendium

Maksymalna stawka stypendium wynosi 50 euro na jednego uczestnika na każdy dzień podróży, a stypendium wypłacane jest w walucie polskiej. 90% kwoty stypendium wypłacana jest jeszcze przed podróżą, a reszta po zdaniu sprawozdania, które należy złożyć najpóźniej miesiąc po odbytej podróży. Co ważne, sprawozdanie musi być sporządzone w języku niemieckim.

About the author:

Related posts