07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW
 /  / WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW
WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW

WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW

WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pocho­dzą one najprawdopodobniej z przecieków z gnojo­wisk lub z nawiewów nawozów azotowych. Związki te są — jak wiadomo — prekursorami nitrozoamin, szczególnie groźnych czynników rakotwórczych. Ze­spół mykologiczny Akademii Rolniczej pod kierunkiem prof. dr. Bolesława Smyka dowiódł, że w domach lu­dzi chorych występuje skażenie środowiska zamieszka­nia toksynotwórczymi grzybami produkującymi szcze­gólnie groźny metabolit — aflatoksynę. Aflatoksyny i nitrozoaminy stanowią najgroźniejsze czynniki ra­kotwórcze i wydaje się, że są przyczyną tak wyso­kich wskaźników raka żołądka wśród naszej ludności wiejskiej. Katedry chemii rolnej (prof. dr Tomasz Komornicki i doc. dr Krystyna Oleksynowa) dowiod­ły, że w glebie, wodzie i ogniwach łańcucha odżyw­czego człowieka istnieje ponadto niedobór niektórych składników mineralnych, jak magnez (Mg), selen (Se), wapń (Ca), lit (Li), krzem (Si), chrom (Cr) itd. Fakt powtarzającego się ich niedoboru zwrócił na­szą uwagę na możliwości istniejącego związku między nowotworami a poziomem pierwiastków i witamin, które wywierają „antagonistyczny” wpływ na czyn­niki rakotwórcze. Zwrócono więc szczególną uwagę na higienizację studzien wiejskich i przyspieszenie programu budowy wodociągów wiejskich.

About the author:

Related posts