07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

Zabytki języka polskiego
 /  / Zabytki języka polskiego
Zabytki języka polskiego

Zabytki języka polskiego

Zabytki języka polskiego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W języku polskim stosunkowo późno zaczęto być wykorzystywana do zapisywania. Na początku nie stosowano w ogóle języków narodowych, których nie umiano w tamtych czasach nawet zapisać – językiem administracji i różnych ksiąg była łacina, która była wystarczająco rozwinięta, by można było za jej pomocą wyrazić skomplikowaną myśl. Posiadała też z góry określone zasady, dlatego stała się uniwersalnym językiem średniowiecznej Europy. Jednak od samego początku piśmiennictwa na polskich ziemiach można odnaleźć w pismach łacińskich pojedyncze wyrazy, a nawet zdania w języku polskim. Najstarszym takim zabytkiem jest „Geograf Bawarski” z IX wieku, w którym znalazło się wiele nazw własnych na określenie plemion zamieszkujących tereny nieujęte dotychczas na mapie, a więc np. Goplan czy Wiślan. Następny dokument, „Dagome iudex”, to opis oddania się w opiekę papieską Mieszka I. Tu pojawia się się tajemnicze imię Dagoberta na określenie księcia Polan, co po dziś dzień zastanawia wielu uczonych snujących na ten temat wiele teorii (najciekawsza z nich mówi, jakoby Mieszko był wikingiem, wskazując na przykładzie sąsiedniej Rusi). W dokumencie pojawiają się nazwy polskich miejscowości. Następna w kolejce jest „Kronika” Thietmara, w której skryba przedstawił postać pierwszego króla Polski oraz wiele miast i rzek. Do najważniejszych tekstów, w którym występują zabytki, należy również „Bulla gnieźnieńska”, w której wystąpiło najwięcej nazw własnych krain, miast i imion. Warto by jeszcze wspomnieć o „Księdze henrykowskiej” z XIII wieku, o której do tej pory uważa się, że zawiera pierwsze zdanie w języku polskim („Day, ut ia pobrusa, a ti pociwa”), jednak w świetle najnowszych badań coraz częściej odchodzi się od tego mniemania – jest to zabytek języka czeskiego, nie polskiego (oba języki były wówczas bardzo do siebie zbliżone). Następnie zaczęły powstawać pierwsze dzieła literackie w języku polskim, jak „Bogurodzica” czy „Lament świętokrzyski”.

About the author:

Related posts