Ocena działalności dydaktycznej przez uczniów

0
117
3/5 - (1 vote)

Jak oceniają uczniowie działalność dydaktyczną i wychowawczą, której są przedmiotem? Co w niej cenią, a co budzi ich zastrzeżenia? Co w niej powinno być jak najszybciej zmienione? Wypowiedzi uczniów pozwalają na częściową przynajmniej odpowiedź na te pytania. Ocena pracy nauczyciela i szkoły dokonywana przez uczniów opiera się głównie na intuicji i bezpośrednim doświadcze¬niu. Pozwala to drogą porównań konfrontować pracę różnych nauczycieli i szkół, zestawiać je z własnymi pragnieniami młodzieży, wysuwać wnioski i propozycje zmian.

Zrozumiałe jest, iż w szkicowym ujęciu problematyki związanej ze stosunkiem szkoła-nauczyciel-uczeń nikt nie jest w stanie omówić dokładniej wszelkich problemów związanych z wpływami dobrze czy wadliwie prowadzonych przez nauczyciela lekcji. Jednak należy tu zwrócić uwagę na niektóre zagadnienia jak sposoby utrzymywania „ładu zewnętrznego” na lekcjach, sposoby wyjaśniania nowego materiału, egzekwowania go oraz oceniania pracy ucznia przez nauczyciela. Każdy z tych momentów pracy pedagogicznej daje okazję do poznania różnych stron osobowości nauczyciela, jego przygotowania rzeczowego i umiejętności zawodowych.

Przeczytaj również:  Gdzie te światła? - Amerykańskie prawo drogowe