Wizy turystyczne (B-2) oraz służbowo-turystyczne (B-1/B-2)

0
53
3/5 - (1 vote)

Na ogół, obywatel obcego państwa, który chce wjechać do Sanów Zjednoczonych musi najpierw otrzymać wizę nieimigracyjną – jeśli jego pobyt będzie tymczasowy, lub imigracyjną – jeśli zamierza zamieszkać tam na stałe. Wizy typu B-2 oraz B-1/B-2 przeznaczone są dla osób, które zamierzają przebywać w Stanach Zjednoczonych tymczasowo i podróżują służbowo (B-1) lub dla przyjemności czy w celu podjęcia leczenia (B-2). O wizy tego typu należy się ubiegać, jeśli podróż ma na celu, na przykład: rozmowy ze wspólnikami w interesach; udział w spotkaniu biznesowym, zawodowym, w konferencji naukowej badź edukacyjnej, która ma się odbyć w ściśle określonym czasie; uregulowanie spraw majątkowych; czy też negocjacje kontraktów. Ponadto, wizy tego rodzaju są potrzebne osobom podróżującym w celach rekreacyjnych, w tym: turystycznie, dla rozrywki, w odwiedziny do przyjaciół lub krewnych, wypoczynkowo, aby podjąć leczenie oraz prowadzić inną działalność o charakterze towarzyskim lub służbowym. Wiza pozwala obywatelowi obcego państwa podróżować do amerykańskiego przejścia granicznego i poprosić amerykańskiego urzędnika imigracyjnego o zezwolenie na wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Osoby ubiegające się o wizy turystyczne lub służbowo-turystyczne muszą umówić sę na spotkanie z konsulem. Spotkania takie odbywają się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt państwowych oraz ostatniego roboczego piątku każdego miesiąca.

Wnisoki wizowe na formularzu DS-156 musza być wypełnione elektronicznie i wydrukowne z kodami kreskowymi. Paszporty z wizami dostarczane są pocztą kurierską pod wskazany adres. Jedynie w sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki wizy wydawane są w dniu spotkania z konsulem.

W umówionym dniu o ustalonej porze należy przyjść do Ambasady z dokumentami opisanymi w rozdziale Podstawowe dokumenty i fotografie. Przeważnie konsul podejmuje decyzję o tym, czy ktoś ma prawo otrzymać wizę nieimigracyjną w trakcie spotkania z ta osobą. Niektórzy jednak są proszeni o dostarczenie dodatkowych dokumentów zanim zostanie podjęta decyzja w ich sprawie. W tych rzadkich wypadkach można wrócić do Ambasady z uzupełniającymi dokumentami bez wyznaczania terminu spotkania.

Przeczytaj również:  Szkoła Durban

Dodatkowe dokumenty nie są wymagane, lecz mogą okazać się pomocne, jeśli na ich podstawie można ustalić w jakiej sytuacji znajduje się w Polsce osoba ubiegająca się o wizę oraz jakie są powody jej podróży do Stanów Zjednoczonych.