Dyplom ukończenia studiów MBA

0
145
5/5 - (1 vote)

Dyplom ukończenia studiów MBA renomowanej uczelni to dzisiaj najbardziej prestiżowe potwierdzenie umiejętności menedżera. Zainteresowanie jest tak duże,
że oferują je niemal wszystkie polskie szkoły wyższe. Ten styl przekazywania wiedzy opracowano przeszło 100 temu w Stanach Zjednoczonych, w Polsce stał się niezwykle popularny na początku lat 90. XX wieku.

DYPLOMOWANY PROFESJONALISTA

Klasyczne dwuletnie studia Master of Business Administration powstały w Stanach Zjednoczonych na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przy opracowywaniu ich struktury wykorzystano doświadczenia Harvard University, gdzie menedżerów przygotowywano do pracy już od roku 1908. Tam właśnie powstał program, który wykorzystywał metody skłaniające do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Chodziło przede wszystkim o logiczne myślenie, umiejętność stawiania diagnozy, analizy i podejmowania decyzji.

Studia MBA bardzo szybko stały się popularne w USA i Europie. Przygotowywały wykwalifikowanych menedżerów, na których było (i jest) ogromne zapotrzebowanie. Dyplom Master of Business Administration stał się standardem, świadectwem profesjonalizmu. Poniekąd także dlatego, że uczelnie starają się utrzymać renomę własnego programu. A zatem przepuszczają kandydatów przez gęste sito egzaminacyjne. Zdarzają się testy matematyczne i sprawdzające zdolność analitycznego myślenia, testy językowe (albo wymagane jest posiadanie certyfikatu GMAT czy TOEFL), rozmowy kwalifikacyjne, testy sprawdzające predyspozycje osobowościowe do pracy menedżera, czasami trzeba przedstawić referencje z firmy.

Kurs MBA obejmuje zagadnienia rachunkowości menedżerskiej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, statystyki, zarządzania logistycznego, zarządzania strategicznego, marketingu i ekonomii. Programy bardzo często uzupełniane są zajęciami z etyki, psychologii biznesu oraz zarządzania zasobami pracy.

Zagadnienia ekonomiczne przekłada się na język praktyki, ucząc słuchaczy, jak rozwiązać dany problem, a nie co mówi na ten temat teoria. Praca w grupie, rozwiązywanie studiów przypadku oraz analizowanie i przetwarzanie danych to główne obszary, na jakich skupia się MBA. Nie uczy podstaw, bo studenci już je mają, z założenia są to bowiem praktycy biznesu, którym studia mają pomóc usystematyzować wiedzę i wskazać najnowsze trendy w światowym zarządzaniu.

Przeczytaj również:  Waszyngton

Ukończenie studiów Master of Business Administration zapewnia szeroką wiedzę z zakresu biznesu i zarządzania, uzupełniając umiejętności nabyte wcześniej na uczelniach specjalistycznych, na przykład w dziedzinach technicznych, prawnych, a nawet medycznych. W Polsce program MBA pojawił się kilkanaście lat temu.
Dziś prowadzi go większość liczących się polskich uczelni. Szacuje się, że polscy menedżerowie mają do wyboru ponad 70 programów MBA w kraju, Instytut Zarządzania zamieszcza w swojej bazie internetowej informacje o 50 z nich.