Krótkie wyjaśnienie co to są punkty ECTS

0
46
4/5 - (1 vote)

Zastanawialiście się kiedyś co to są punkty ECTS? Weterani Erasmusa wiedzą to na pewno, jednak pretendentom z pewnością przyda się kilka słów wyjaśnienia. Europejski System Transferu Punktów, skrócie ECTS to zbiór procedur, który został utworzony w latach 80 XX w. i pierwotnie miał służyć łatwiejszemu rozliczaniu okresu studiów odbytych poza granicami kraju w ramach programu ERASMUS.

W 1999r. system ECTS został także wskazany w Deklaracji Bolońskiej jako podstawowe narzędzie Procesu Bolońskiego, a tym samym element Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

W 2003r. w Berlinie przyjęto założenie, że na ECTS tym powinny bazować krajowe systemy akumulacji punktów służące do rozliczania poszczególnych etapów studiów. Wiele krajów system ten przyjęło, dlatego w dokumentach Komisji Europejskiej zmieniono jego nazwę na Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów.

Co to są punkty ECTS?

  • Sposób oceny postępów studenta służący potwierdzaniu oraz zaliczaniu kolejnych etapów kształcenia.
  • System pozwalający przedstawić program studiów w czytelny sposób, który usprawnia proces rozliczania studentów oraz na porównywanie programów studiów.
  • System ułatwiający tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia.
  • Służy do rozliczania okresów studiów odbytych przez studentów na innych uczelniach w kraju oraz za granicą.

 

Przyporządkowywanie punktów ECTS przedmiotom (modułom itd.) opiera się na nakładzie pracy studenta. Ma to odwzorować pracochłonność danego elementu kształcenia proporcjonalnie do pracochłonności pełnego roku akademickiego.

Przyjęto, że roczny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych odpowiada 60 punktom ECTS. Ze względu na to, że w Europie nakład pracy studenta wynosi przeważnie około 1500 – 1800 godzin, wynika, że 1 punktowi ECTS odpowiada 25-30 godzin pracy przeciętnego studenta.

1 rok akademicki (1500-1800 godzin pracy)  = 60 punktów ECTS

25 – 30 godzin pracy = 1 punkt ECTS

 

Co to są punkty ECTS – cechy systemu

  • Punkty ECTS są przyznawane na podstawie oszacowanego nakładu pracy przeciętnego studenta.
  •  ilość punktów ECTS za zaliczenie danego elementu programu ma charakter bezwzględny i nie zależy od oceny uzyskanej z przedmiotu.
  • Punkty ECTS nie określają statusu zajęć, jego ważności w programie studiów, czy prestiżu nauczyciela.

 

Uznawanie punktów ECTS za okres studiów za granicą

Stypendystom programu ERASMUS,  okres studiów za granicą zaliczany jest na podstawie wcześniej podpisanych porozumień pomiędzy uczelnią wysyłającą, uczelnia przyjmującą i studentem. Należą do nich:

  • Formularz Zgłoszeniowy Studenta (ang. Student Application Form).
  • Porozumienie o programie zajęć (ang. Learning Agreement): zawiera listę zajęć i modułów, na które student ma uczęszczać podczas pobytu na stypendium.
  • Wykaz zaliczeń (ang. Transcript of Records) służy do dokumentowania przebiegu studiów i wyników uzyskanych przez studenta; wymienia się w nim zajęcia i moduły, na które uczęszczał student, liczbę uzyskanych punktów, oraz oceny wystawione według skali danej uczelni i często również oceny ECTS.

Wierzymy, że ten krótki artykuł rozjaśnił nieco co to są punkty ECTS oraz w jakim celu zostały stworzone.

Przeczytaj również:  Szkoła Durban