Staż w Holandii – szansa na rozwój?

0
151
5/5 - (1 vote)

Staż w Holandii może odbyć każdy, kto jest zarejestrowany w ramach wymiany studenckiej w Holandii lub innym kraju Europy. W każdym z tych przypadków procedury uzyskania stażu w Holandii będą inne. Odpowiedź na pytanie z jakiej formy wymiany studenckiej korzystałeś/łaś pozwoli ustalić czy konieczne jest pozwolenie na pracę, rodzaj dokumentu pobytowego, maksymalne wynagrodzenie stażu, który można otrzymać (kwota wolna od podatku) i czy składki na ubezpieczenie społeczne powinny być odliczone.

Staż w ramach programu wymiany w Holandii

Dotyczy to tylko przypadków, w których staż jest obowiązkową częścią programu, w którym zostaną przyznane punkty ECTS.

Pracodawca nie musi ubiegać się o pozwolenie na pracę dla stażysty. Pracodawca musi jednak być w stanie przedstawić umowę staż do Inspekcji Pracy, na jej wniosek. Umowa o staż jest dostępna w formie standardowego dokumentu, który w tym przypadku powinien zostać wykorzystany. Umowa ta musi zostać podpisana przez osobę odbywającą staż, pracodawcę oraz holenderska placówkę oświatową, którą uczestnik programu wybrał w ramach studiów w Holandii.

Zezwolenie na pobyt – w ramach programu wymiany w Holandii otrzymujesz zezwolenie zamieszkania w celach badawczych/naukowych. Dokument ten jest wystarczający do odbycia tutaj stażu, nie potrzeba innych zaświadczeń. Trzeba jednak pamiętać iż w momencie rozpoczynania stażu musi on wciąż zachowywać ważność.

Płatność za staż –  ta kwestia nie jest uregulowana przepisami. Wynagrodzenie za staż ustala pracodawca razem ze stażystą. Jeżeli takie wynagrodzenie będzie wypłacane należy pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym, które jest obowiązkowe. Jeżeli wynagrodzenie nie jest przyznawane obowiązuje ubezpieczenie w ramach programu wymiany.

Staż w ramach programu wymiany za granicą

W tym przypadku konieczne będzie spełnienie kilku formalności:

Pozwolenie na pracę – dostawca stażu, czyli pracodawca będzie musiał ubiegać się o pozwolenie na pracę dla stażysty (Tewerkstellingsvergunning lub TWV).  Nie jest to konieczne w kilku przypadkach:

  • stażysta jest obywatelem krajów UE z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii,
  • stażysta jest obywatelem Szwajcarii,
  • stażysta podejmuje pracę  w ramach europejskiego programu działania Unii. Przykładem może być staż Erasmus w ramach programu Lifelong Learning Programme.
Przeczytaj również:  Odkrywamy Florydę: Słońce, Plaże i Niezliczone Atrakcje

Zezwolenie na pobyt – będzie konieczne posiadanie odpowiedniego dokumentu: pozwolenia/wizy na pobyt w Holandii przez stażystę.

Płatność za staż – Zazwyczaj stażysta ustala z pracodawcą kwotę wynagrodzenia za staż. Jeżeli przebywa w Holandii mniej niż 6 m-cy i poświęca 50% tego czasu na odbywanie stażu, wówczas pracodawca nie musi odprowadzać podatku od wynagrodzenia. Powyżej 6 m-cy taki obowiązek już istnieje, wówczas stażysta musi wykupić ubezpieczenie zdrowotne.