Program MOST

0
126
5/5 - (1 vote)

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie studiami za granicą, ale może warto również zastanowić się, jak wygląda wymiana studencka pomiędzy polskimi uniwersytetami. Taką możliwość daje MOST, czyli program mobilności studentów i doktorantów w Polsce, który prężnie działa już od trzynastu lat. Dzięki niemu można studiować jeden lub dwa semestry na obcej uczelni w kraju. Instytucjami przyjmującymi jest dziewiętnaście uniwersytetów.

Co daje program wymiany studenckiej?

Program wymiany studenckiej MOST pozwala porównać studia na uczelni macierzystej ze studiami oferowanymi przez placówkę goszczącą. Dzięki pobytowi na innej uczelni zyskujemy te same prawa, co zwykli studenci odbywający na niej studia. Mamy dostęp do pracowni badawczych, bibliotek, możemy łatwo nawiązać kontakt ze specjalistami w danej dziedzinie. Stąd na program MOST decydują się głównie studenci przygotowujący swoją pracę magisterską. A uczestnicząc w wymianach studenckich nawet w kraju, możemy pokazać przyszłemu pracodawcy, że umiemy sobie radzić w nowych warunkach.

 Rekrutacja do programu MOST

Przy rekrutacji liczy się przede wszystkim średnia studiów, ale również osiągnięcia naukowe i dobrze umotywowana chęć udziału w programie na konkretnej uczelni. Co ważne, udział w programie nie zależy od trybu podejmowanych przez nas studiów. Program MOST jest programem bezpłatnym. Uczestnicy ponoszą tylko koszty przeprowadzki do innego miasta i utrzymania się podczas trwania programu. Uwaga! 30. listopada kończy się termin przyjmowania wniosków na semestr letni.

Przeczytaj również:  Aligatory i bagna Everglades