Stypendia unijne

0
127
3/5 - (1 vote)

Stypendia unijne zostały stworzone po to, by wyrównywać szans edukacyjne w całej Europie. Oczywiście jest to bardzo trudne zadanie, a sam proces wyrównywania szans edukacyjnych na pewno będzie trwał jeszcze przez wiele lat.

O stypendia może ubiegać się każdy uczeń szkoły, która kończy się egzaminem maturalnym i pochodzący z rodziny w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowym warunkiem jest zamieszkanie obszaru wiejskiego bądź miasta do 5 tys. mieszkańców. Jest również kryterium umożliwiające pobieranie stypendium w przypadku zamieszkania miast do 20 tys. mieszkańców – tu warunkiem jest brak w mieście szkół ponadgimnazjalnych, ktore kończą się maturą.

Stypendia przybierają formę nie tylko dofinansowania. Mogą mieć również formę pomocy rzeczowej. Są dofinansowania, refundacje czy po prostu transze.

Aby ubiegać się o stypendia unijne należy skontaktować się w tej sprawie z dyrektorem/sekretariatem szkoły.

Przeczytaj również:  Utah