Kierowanie Klasą i Dyscypliną

0
52
5/5 - (1 vote)

Kierowanie klasą i dyscyplina są ważnymi elementami efektywnego nauczania. Kierowanie klasą jest rozumiane jako ogół zachowań i działań nauczyciela, które wspierają uczenie się w szkole. Natomiast dyscyplina to stopień, w jakim uczniowie zachowują się odpowiednio, są zaangażowani w to, co dzieje się w klasie, i wykazują nastawienie zadaniowe. Wnioskujemy z tego, że jednym z aspektów kierowania klasą jest dyscyplina.

Podejście nauczyciela do tych zagadnień wpływa istotnie na proces nauczania-uczenie się. Dobrze zorganizowane i dobrze kierowane klasy dostarczają uczniom większych możliwości uczenia się. Jednak zachowania nauczyciela prowadzące do dobrej organizacji i dobrego kierowania klasą nie są autokratyczne czy ostre. Skuteczni nauczyciele mają podejście nieco przypominające kierowanie w biznesie, ale równocześnie tworzą w klasie ciepły i akceptujący klimat. Ważne jest wspomnieć, że cza¬sami początkujący nauczyciele sądzą, iż można skutecznie kierować klasą tylko wtedy, gdy jest się dogmatycznym czy autokratycznym.

Jak uniknąć problemów związanych z poruszanymi zagadnieniami? Szerokie badania nad kierowaniem klasą wskazują, że kluczem do sukcesu nie jest to, co nauczyciele robią po niewłaściwym zachowaniu, ale to, co robią, aby uniknąć takiego zachowania i nie dopuścić do jego pojawienia się po raz pierwszy. Najważniejszym elementem wydaję się tu tak zaplanować i przygotować nauczanie aby uniknąć nieuwagi i znudzenia uczniów.

Przed rozpoczęciem oraz na początku roku szkolnego nauczyciel podejmuje istotne decyzje na temat tego, jak klasa będzie zorganizowana i prowadzona. Głównym celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawie¬nia się problemów. Należy ustalić zasady klasowe i dbać o ich przestrzeganie, co w krótkim czasie zweryfikują uczniowie. Wprowadzona przez ciebie organizacja nauki szkolnej i stosowane strategie nauczania odgrywają ważną rolę w podnosze¬niu efektów uczenia się i minimalizowaniu zakłóceń. Na przykład wiele problemów z dyscypliną pojawia się wtedy, gdy uczniowie nie rozumieją, co mają zadane, nie wiedzą, co robić po skończeniu pracy, muszą długo czekać na wskazówki i nie są starannie kontrolowani w trakcie pracy na lekcji. Istnieją badania stwierdzające występowanie pozytywnych związków pomiędzy skutecznym kierowaniem i skutecznym nauczaniem. Wiadomo, że dzięki dobremu kierowaniu uczniowie poświęcają więcej czasu na uczenie się, co prowadzi do przerobienia większego zakresu materiału i, na ogół, do wyższych osiągnięć.

Przeczytaj również:  Michigan