Podstawowe dokumenty i fotografie w USA

0
57
5/5 - (1 vote)

Wszyscy, którzy ubiegają się o wizę nieimigracyjną, bez względu na jej rodzaj i niezależnie od celu wizyty w USA, muszą przedstawić nastepujące dokumenty:

Paszport:

Paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA. Uwaga! Według prawa polskiego obywatele polscy, którzy zmienili nazwisko, są zobowiązani do wymiany paszportu na nowy.

Wniosek wizowy:

Wniosek wizowy DS-156 wypełniony elektronicznie. Mężczyźni w wieku 16-45 lat wypełniają również formularz DS-157. Osoby ubiegające się o wizę typu F, J lub M, a także wszyscy obcokrajowcy, bez względu na wiek i płeć, wypełniają trzy formularze: DS-156, DS-157 oraz DS-158. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by w każdej rubryce wniosku wizowego była udzielona jasna, precyzyjna słowna odpowiedź. Prosimy nie pozostawiać pustych pól ani nie stawiać kresek. Wypełniony elektronicznie ,w języku angielskim lub polskim, i wydrukowany wniosek wizowy DS-156 składa się z trzech stron: na pierwszej i drugiej znajdują się dane osobowe, na stronie trzeciej kod kreskowy zawierający wprowadzone informacje. Wszystkie trzy strony należy dostarczyć do Ambasady. Prosimy ich nie składać ani nie gnieść.
Jeżeli masz problem, dowiedz się wiecej na FORUM

Opłata za podanie wizowe:

Opłata za podanie wizowe wynosi 330,- PLN (równowartość 100 dolarów USA w/g odpowiedniego kursu). Suma ta powinna zostać wpłacona w złotych polskich na konto Ambasady:

Ambasada USA
00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 29/31,
Citibank Handlowy w Warszawie SA,
nr konta: 33 10301508 0000000500350016.

Zachęcamy osoby ubiegające się o wizy do wnoszenia opłaty za podanie wizowe za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ambasada zawarła z Pocztą Polską umowę, zgodnie z którą za taką usługę nie jest pobierana od wpłacającego żadna opłata manipulacyjna: osoby te nie powinny zatem uiszczać opłaty w wysokości 3-3,5 zł pobieranej przy dokonywaniu innych płatności na poczcie. Osoby, które zdecydują się na wniesienie opłaty za podanie wizowe za pośrednictwem banku mogą ponieść koszty transakcji w wysokości dochodzącej do 25 zł – żaden bank nie zawarł z Ambasadą umowy dotyczącej zniesienia opłat. Dowody dokonania opłaty muszą posiadać oryginalną pieczęć urzędu pocztowego lub banku, oraz zawierać nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, numer konta Ambasady i określenie „opłata wizowa”. Brak dowodu opłaty opóźni rozpatrzenie podania o wizę. Dowód opłaty nie jest zwracany przez Ambasadę osobie ubiegającej się o wizę. Nie przyjmujemy opłat dokonanych w placówkach innych niż Poczta Polska lub banki.

Przeczytaj również:  Dziennik podróży USA

Opłata za podanie wizowe nie jest opłatą za wydanie wizy. Jest to opłata za procedurę wizową; taką opłatę muszą wnosić wszystkie osoby ubiegające się o wizy nieimigracyjne do Stanów Zjednoczonych we wszystkich krajach świata. Wizy dla obywateli polskich są bezpłatne. Wszystkie osoby ubiegające się o wizy, niezależnie od obywatelstwa i miejsca składania podania wizowego, wnoszą opłatę za podanie wizowe, która nie podlega zwrotowi.

Do każdego wniosku należy załączyć oddzielne, imienne pokwitowanie opłaty. Wspólne pokwitowanie dla całej rodziny może być załączone tylko w przypadku członków rodziny o tym samym nazwisku.

Zdjęcie spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria:

– zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, musi być przyklejonie na wniosku wizowym;

– wymiary zdjecia – kwadrat o boku 5 cm;

– kolorowe;

– tło – białe lub inne jasne, jednolite;

– twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;

– wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;

– oboje uszu być widoczne;

– nie można fotografować się w ciemnych okularach;

– nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna.